Russefeiring

Russefeiring

Følg idrettsfag på Facebook

Følg idrettsfag på Facebook

Kantina

Kantina

Følg Restaurant- og matfag på Facebook

Følg Restaurant- og matfag på Facebook
  • Bretur for Vg3 Idrettsfag
  • Storhamar vgs - gangbrua
  •  Hudpleie
  • Kokk- og servitør
  • Restaurant og matfag
  • Biblioteket
  • Idrettsfag
  • Klasserom
  • Arbeidsplasser utenfor biblioteket


Nyheter

Invitasjon til foreldremøte for foresatte til elever på VG1

Invitasjon til foreldremøte for foresatte til elever på VG1

Velkommen til foreldremøte tirsdag 22. august kl. 18.00.
Sted: Atriet på Storhamar vgs

Første skoledag: 21. august

Første skoledag: 21. august

Til elever på Vg1, Vg2 og Vg3

Første skoledag etter sommerferien er mandag 21. august kl 09.00. Alle elever møter i Atriet. 

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen. 

Klikk på overskriften for å se hva som skjer første skoledag.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Kapittel 9 A er vedtatt og trer i kraft 1.8.2017.

9A omhandler både det fysiske og det psykososiale miljøet til elevene

Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Hovedside for informasjon og veiledere:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

Ivaretakelse av søkere som blir berørt av endringer i tilbudsstrukturen

Etter at fylkeskommunen i går informerte om tilbud ved de videregående skolene i Hedmark som ikke settes i gang for skoleåret 2017/18 er det grunnlag for å presisere hva som skjer for de elevene som opprinnelig har søkt disse tilbudene.


Alle artikler