Russefeiring

Russefeiring

Følg idrettsfag på Facebook

Følg idrettsfag på Facebook

Kantina

Kantina

Følg Restaurant- og matfag på Facebook

Følg Restaurant- og matfag på Facebook
  • Bretur for Vg3 Idrettsfag
  • Storhamar vgs - gangbrua
  •  Hudpleie
  • Kokk- og servitør
  • Restaurant og matfag
  • Biblioteket
  • Idrettsfag
  • Klasserom
  • Arbeidsplasser utenfor biblioteket


Nyheter

Foresatte blir tilgjengelig via MobilSkole

Foresatte blir tilgjengelig via MobilSkole

Hedmark fylkeskommune v/ fylkessjefen for videregående opplæring har innhentet nødvendig tillatelse fra Skattedirektoratet om tilgang til Det sentrale folkeregister (DSF). Dette betyr at det er gitt tillatelse til at Hedmark fylkeskommune kan få utlevert opplysninger fra DSF. Behovet er begrunnet ut fra at opplysningene er nødvendig for at virksomheten skal kunne ivareta de oppgavene den er pålagt gjennom lov eller forskrift. 

Elevene har også levert inn eget skjema med foresattopplysninger.

Har vi feil opplysninger

Dersom det viser seg at vi har feil opplysninger (for eksempel at vi har feil mobiltelefonnummer) ber vi deg melde feilen pr e-post til: post.storhamar.vgs@hedmark.org Merk e-posten Feilmelding til mobilskole.

Skolestart 2016

Skolestart 2016

Storhamar videregående skole tok imot 450 elever til nytt skoleår.

Rektor Hildegard Johannessen var glad for at det var så mange som har søkt skolen i år.

Hun ba også alle elevene notere seg de nye fraværsreglene som innføres på alle skoler nå og understreket viktigheten av å møte til undervisning.

 

Vi er glade for at skoleåret endelig er i gang og vi gleder oss sammen med de nye elevene.

Nasjonal fraværsgrense i fagene

Nasjonal fraværsgrense i fagene

Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumentert fravær i fagene i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. 

blank

Her kan du lese Rutine for fraværsføring. Denne gjelder for alle videregående skoler i Hedmark:

blank

Skoleskyss

Skoleskyss

Elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettportalen MinSkyss

Elever i videregående skole har selv ansvar for at de har gyldig skyssbevis. Hvis ikke dette kan fremvises på bussen må eleven betale for reisen selv. Fra 1. september vil det bli billettkontroller på skolebussene.


Alle artikler