Russefeiring

Russefeiring

Følg idrettsfag på Facebook

Følg idrettsfag på Facebook

Kantina

Kantina

Følg Restaurant- og matfag på Facebook

Følg Restaurant- og matfag på Facebook
 • Bretur for Vg3 Idrettsfag
 • Storhamar vgs - gangbrua
 • Hudpleie
 • Kokk- og servitør
 • Restaurant og matfag
 • Biblioteket
 • Idrettsfag
 • Klasserom
 • Arbeidsplasser utenfor biblioteket


Nyheter

Skolestart 2016

Skolestart 2016

Storhamar videregående skole tok imot 450 elever til nytt skoleår.

Rektor Hildegard Johannessen var glad for at det var så mange som har søkt skolen i år.

Hun ba også alle elevene notere seg de nye fraværsreglene som innføres på alle skoler nå og understreket viktigheten av å møte til undervisning.

 

Vi er glade for at skoleåret endelig er i gang og vi gleder oss sammen med de nye elevene.

Nasjonal fraværsgrense i fagene

Nasjonal fraværsgrense i fagene

Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumentert fravær i fagene i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. 

Skoleskyss

Skoleskyss

Elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettportalen MinSkyss

Elever i videregående skole har selv ansvar for at de har gyldig skyssbevis. Hvis ikke dette kan fremvises på bussen må eleven betale for reisen selv. Fra 1. september vil det bli billettkontroller på skolebussene.

Informasjonsmøter for foresatte

Informasjonsmøter for foresatte

Storhamar videregående skole ønsker velkommen til informasjonsmøte for foreldre/foresatte til elever på Vg1, Vg2 og Vg3. Tidspunkt for møtene er:

 • Vg1: Onsdag 24. august kl. 18.00 i Atriet på Storhamar vgs
 • Vg2 og Vg3: Tirsdag 30. august kl. 18.00 i Atriet på Storhamar vgs 

Alle artikler