Russefeiring

Russefeiring

Følg idrettsfag på Facebook

Følg idrettsfag på Facebook

Kantina

Kantina

Følg Restaurant- og matfag på Facebook

Følg Restaurant- og matfag på Facebook
  • Bretur for Vg3 Idrettsfag
  • Storhamar vgs - gangbrua
  •  Hudpleie
  • Kokk- og servitør
  • Restaurant og matfag
  • Biblioteket
  • Idrettsfag
  • Klasserom
  • Arbeidsplasser utenfor biblioteket


Nyheter

Velkommen til åpen skole

Velkommen til åpen skole

Åpen skole onsdag 23. november kl 15.00-19.00

Elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen

Elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I Hedmark skal alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 svare.

Trykk her for å lese om Elevundersøkelsen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider

Kontaktlærerne legger til rette for at elevene får tid til å svare på undersøkelsen. Svarfrist for elever i Hedmark er 30. november

Elevene får innlogging fra sin kontaktlærer. Trykk her for å svare på undersøkelsen: 

Skolebesøk

Skolebesøk

Storhamar vgs har i dag hatt besøk av 270 10.klasse elever fra Løten og Hamar. De har vært her får å lære mer om videregående skole og hvilke programområder de kan søke på.

Elevene ble først samlet i Atriet til en felles gjennomgang, før de fordelte seg på de ulike programområdene.

Storhamar vgs setter pris på å ta imot så mange hyggelige ungdommer og håper å se dem igjen til Åpen dag 23.november.

Foresatte blir tilgjengelig via MobilSkole

Foresatte blir tilgjengelig via MobilSkole

Hedmark fylkeskommune v/ fylkessjefen for videregående opplæring har innhentet nødvendig tillatelse fra Skattedirektoratet om tilgang til Det sentrale folkeregister (DSF). Dette betyr at det er gitt tillatelse til at Hedmark fylkeskommune kan få utlevert opplysninger fra DSF. Behovet er begrunnet ut fra at opplysningene er nødvendig for at virksomheten skal kunne ivareta de oppgavene den er pålagt gjennom lov eller forskrift. 

Elevene har også levert inn eget skjema med foresattopplysninger.

Har vi feil opplysninger

Dersom det viser seg at vi har feil opplysninger (for eksempel at vi har feil mobiltelefonnummer) ber vi deg melde feilen pr e-post til: post.storhamar.vgs@hedmark.org Merk e-posten Feilmelding til mobilskole.


Alle artikler