Voksnes læring / Tilbud ved senter for voksnes læring i region 3

Tilbud ved senter for voksnes læring i region 3

Publisert 21.02.2014 11:16,
Sist oppdatert 23.02.2017 10:50

Du kan, etter søknad, ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett. Søk når du vil - det er ingen søknadsfrist. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole

Les om voksenes læring i Hedmark her

Senter for voksnes læring i region 3 er lokalisert på Storhamar videregående skole. Her kan du få:

Karriereveiledning: Alle kan søke, tilbudet er gratis og primært for voksne. For å kunne få tilbud om veiledning må du registrere en søknad på Vigo. Du registrerer søknaden din her: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo. Velg Videregående opplæring for voksne og realkompetansevurdering.

Realkompetansevurdering: Du kan ha rett til gratis realkompetansevurdering dersom du har voksenrett. 

Videregående opplæring for voksne: Du kan ha rett til gratis videregående skole som voksen dersom du har voksenrett. I veiledningssamtalen ser vi på hva du har av tidligere utdanning og arbeidserfaring. Vi vil invitere alle til en veiledningssamtale for å avklare rettigheter og muligheter videre. 

 

I region 3 har vi følgende opplæringstilbud for voksne:

  • Videregående opplæring for voksne 
  • Helsefagarbeiderutdanning