Voksnes læring / Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering

Publisert 02.12.2014 08:51,
Sist oppdatert 23.02.2017 10:47

Det er Utdanningsdirektoratet som gir retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering i videregående opplæring. Gjennom
realkompetansevurdering blir den voksnes kompetanse kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert i forhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Formålet med nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering er å bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene og lik praksis i fylkeskommunene slik at ordningen får økt tillit og legitimitet og den voksnes rettsikkerhet ivaretas.

Klikk her for å komme til artikkelen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering

Klikk på bildet for å lese retningslinjene for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring