Voksnes læring / Fagskoletilbud

Kontaktpersoner

Tor Syversen

Avdelingsleder fengsels- og institusjonsopplæring

Tlf: 62544910

Mob: 90752176

send e-post

 

Fagskoletilbud

Publisert 15.10.2013 13:26,
Sist oppdatert 05.07.2016 14:47

Fagskolen_innlandet

Storhamar videregående skole og Fagskolen Innlandet samarbeider om studier innenfor Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære. Her er lenke til Fagskolens hjemmesider: http://fagskolen-innlandet.no/

Blank

Hva er fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanningene er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning er et alternativ til høgskole- og universitetsutdanning. Hvis du har fagbrev/autorisasjon som hjelpepleier, helsefagarbeider, barn- og ungdomsarbeider, aktivitør, ambulansearbeider m.m er du kvalifisert til å ta videreutdanning på fagskole som gir deg en spisskompetanse. Denne spisskompetansen gjør at mange av våre studenter forteller at de i arbeidet sitt blir mer observante og ser annerledes på ting. De prioriterer arbeidet på en ny måte og får flere verktøy å møte krevende situasjoner med. Arbeidet blir morsommere fordi de blir modigere ved å lære mer, de opplever større mestring og de blir mer engasjerte i arbeidet sitt.

Gjennomføring:

Utdanningene strekker seg over to år med en skoledag pr uke. Derfor kan du fint gå på skolen og være i jobb samtidig. Du utøver på jobb det du har lært på skolen dagen før.

Praksis har en varighet på 10 uker, andre studieår. Praksis kan gjennomføres som et utviklingsprosjekt/endringsarbeid på egen arbeidsplass. Les artikkel "Moderne praksis etter at ansatte tok fagskolen" i Fagbladet: http://fagbladet.no/helse-og-sosial-6.94.43.cf409062fd

Utgifter:

Utdanningene på helsefag er gratis. Studentene koster selv bøker og må ha en enkel pc (avansert skrivemaskin).  Du har rett til lån og stipend i Statens lånekasse.

Andre fordeler ved å ta fagskoleutdanning:

Videreutdanning gir større muligheter til fast stilling, større stillingsbrøk og høyere lønn. De fleste kommuner gir de ansatte høyere lønn etter fagskoleutdanning. Dette har tidligere blitt gitt i lokale lønnsforhandlinger, men i Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2016 beskrives at det kommer en ny stillingskode som omfatter tillegg for 1.årig fagskoleutdanning (60 fagskolepoeng). Se: http://www.lo.no/Documents/Lonn_og_tariff/Tariff2016%20-%20protokoller/KS-oppgj%C3%B8ret%20-%20(LO%20Kommune-KS)%20-%20Vedlegg%20til%20protokoll.pdf

Opptakskrav:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant utdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

 

Fagskoleutdanning gjør en forskjell!!!