Viktig melding til elever før eksamen


Viktig melding til elever før eksamen

Klargjøring av elevPC før eksamen: 

Alle elever må sjekke at desktoppversjonen av Ordnett fungerer FØR eksamensperioden starter. Dersom Ordnett ikke fungerer må du kontakte IKT snarest.

Office 365 Skytjenester: Viktig informasjon til avgangselever som slutter i videregående opplæring

Når du slutter som elev i vgs i Hedmark vil alle data som er lagret i skytjenesten forsvinne etter 30 dager. Det er derfor viktig at du henter ut det du ønsker å ta vare på og lagrer dette på et annet sted. Dette gjelder også innhold fra it's learning.

Viktig melding til elever før eksamen