Skolens tilbud / Realfagssatsing i naturfag

Realfagssatsing i naturfag

Publisert 16.05.2017 10:13,
Sist oppdatert 19.10.2017 12:05

Realfagssatsing

Storhamar vgs får støtte til realfagssatsing i naturfag

Lektor2-logo_redusert (002)

Storhamar vgs er en av 251 skoler i Norge som er med på en realfagssatsing kalt Lektor 2.

Gjennom denne ordningen får skolen støtte til å utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid. Storhamar vgs har et samarbeid med Trehørningen Energisentral.

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret. Her er det muligheter for å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Målet er blant annet å øke interessen og læringsutbyttet i realfag og øke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.

Naturfagslærerne Anita Narud og Kathrine Halvorsen er kontaktpersoner for Lektor2 på Storhamar.

«Målet er at elevene skal bli mer motiverte for realfag, og at de skal bli mer delaktige i undervisningen siden de skal løse et oppdrag for en bedrift. En annen mulighet er å få en fagperson fra en bedrift til å holde et foredrag om et emne, eller å la elevene intervjue denne fagpersonen for å komme nærmere bransjen,» sier Narud.

Les mer om:

Lektor 2: http://www.lektor2.no/c1336836/index.html?tid=1336857

Trehørningen: https://www.eidsiva.no/fjernvarme/