Skolens tilbud / Påbygg til generell studiekompetanse

Kontaktpersoner

Ann Cecilie Blom-Hagen

Avdelingsleder fellesfag og påbygg

Mob: 98401284

send e-post

 

Påbygg til generell studiekompetanse

Publisert 09.09.2011 15:38,
Sist oppdatert 15.05.2017 08:54

Storhamar vgs har fra høsten 2008 tilbudt Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Kurset er for deg som har Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter.*

Elever som velger Vg3 Påbygging rett etter Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige programområder, har i gjennomsnitt 30 timer per uke. Det er et forholdsvis tøft skoleår som krever at du er motivert for å jobbe systematisk og strukturert med teoretiske fag. I tabellen nedenfor ser du hvordan timene fordeles på de ulike fagene.

FAGFORDELING UKETIMER
Fellesfag:  
Norsk 10
Historie 5
Matematikk 5
Naturfag 3
Kroppsøving 2
Valgfritt programfag:  
Timene skal fortrinnsvis brukes til programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram 5
SUM ANTALL TIMER PR UKE (i gjennomsnitt) 30

 

Hvis du i løpet av Vg1 eller Vg2 har brukt timer fra Prosjekt til fordypning (PTF) til fellesfag fra påbygging til generell studiekompetanse eller programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, må disse timene erstattes med et tilsvarende antall timer i programfag, fortrinnsvis fra studieforberedende utdanningsprogram.

 

Interiør14_RGB

Vi tilbyr følgende valgfrie programfag:

  • Medie- og informasjonskunnskap
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  • Biologi 1

 

Skolen har for tiden 60 plasser fordelt på Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse og. Det har siden oppstarten vært svært god søkning til dette kurset.

* Merk at det for opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.