Skolens tilbud / Idrettsfag

Kontaktpersoner

Eva Grytan

Avdelingsleder for Idrettsfag

send e-post

 

Idrettsfag

Publisert 09.09.2011 15:38,
Sist oppdatert 16.12.2014 08:33

Storhamar vgs har siden høsten 2008 tilbudt studieforberedende med idrettsfag. Du som velger idrettsfag bør være glad i trening og fysisk aktivitet sammen med andre, men du må også like å arbeide med teoretiske fag. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter. Det gir også grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, blant annet innenfor barneidrett.

 Dette studietilbudet gir deg mulighet til å kombinere ønsket om en studieforberedende utdanning med trening og satsing på idrett. Det blir mye felles fysisk aktivitet, gjennom basistrening, konkurranser og turer. I programfagene Aktivitetslære og Treningslære får du kurs i ulike idretter og aktiviteter, du får prøve deg på forskjellige treningsformer, og du vil lære om kroppens oppbygging og sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. I faget Treningledelse får du også prøve deg som trener og leder, blant annet ved å arrangere aktiviteter for andre. Hvordan idrett organiseres, hvilken plass idretten har i samfunnet, og idrettens verdigrunnlag er temaer i faget Idrett og samfunn.

Bretur 3IDA Sondre

 Hvert år har du i gjennomsnitt 35 timer pr uke, fordelt mellom fellesfag, felles programfag og ett valgfritt programfag. I tabellen nedenfor ser du hvordan fagene fordeles over tre år.

FAGFORDELING Vg1 Vg2 Vg3
Fellesfag:      
Norsk 4 4 6
Engelsk 5    
Matte 5 3  
Naturfag 5    
Annet fremmedspråk 4 4 (5*)
Samfunnsfag   3  
Geografi   2  
Historie   2 4
Religion og etikk     3
Felles programfag:      
Aktivitetslære 5 5 5
Treningslære 2 3 5
Treningsledelse   2 4
Idrett og samfunn   2 3
Valgfritt programfag:      
Breddeidrett eller toppidrett 5 5 5

  * Elever som ikke har hatt annet fremmedspråk i ungdomsskolen må ha i snitt 5 uketimer med faget også på Vg3. Har du lyst til å vite mer om de ulike programfagene? Lenker til læreplanene i idrettsfag finner du ved å klikke her (ekstern lenke). 

Idrettsfag håndball