Skolens tilbud / Alternative tilbud

Alternative tilbud

Team 4: Studiespesialiserende hverdagslivstrening

Studiespesialisering med hverdagslivstrening er et tilbud ved Storhamar videregående skole. Dette er et tilbud for elever som har ulike funksjonshemminger.

Avdelingen følger en fast struktur med morgenmøte hver dag der alle elevene samles. Alle elever har tilbud om svømming en økt i uka, vi har felles gymtime en gang i uka og en felles temadag hver uke. Skolen har utarbeidet en lokal læreplan. I tillegg er det gruppeundervisning i begrepstrening, praktisk regning og musikk.

I tillegg til skolefaglige mål legges det også stor vekt på sosial kompetanse og fysisk aktivitet. Det er vesentlig for å få innpass i arbeidslivet og for å fungere godt på fritiden. Læring på disse områdene prioriteres derfor høyt.

Hyggelige lokaler

Oppfølgingsklassen Hamar

Hva er oppfølgingsklassen?

Et samarbeid mellom Storhamar videregående skole og Barm oppfølgingssenter Hamar. Et tilbud primært for deg som er samfunnsstraffedømt, innsatt under frigang, løslatt eller ferdig med rusbehandling. Det kan gi deg en ny start på livet. Oppfølgingsklassen skal være et godt sted å være med vekt på faglig utvikling, sosialt samvær og trivsel.

Institusjonsundervisning

Storhamar videregående skole legger til rette for ulike utdanningstilbud for insatte i Hamar fengsel, Ilseng fengsel, og ved Fossumkollektivets avdelinger Solvold og Sørligård. Tilbudet er variert, og tilpasses individuelle behov.