Skolens tilbud / Alternative tilbud

Alternative tilbud

Team 4: Hverdagslivs- og arbeidslivstrening

I 2009 åpnet vi avdeling for elever med ulike funksjonshemminger. Avdelingen er et resultat av en omfattende ombygging som har gitt oss flotte undervisningslokaler, lyse, trivelige elevrom, treningsrom, et stort baserom for fellesaktiviteter og "hvitt rom" for sansestimulering og hvile. I tillegg har vi selvfølgelig mulighet til å benytte oss av skolens øvrige fasiliteter som kantine, bibliotek, kjøkken og gymsal. Vi benytter oss dessuten ofte av vårt flotte nærmiljø som ligger ved Mjøsa, Domkirkeodden og Furuberget. Avdelingen har dette skoleåret 6 elever og det jobber 12 ansatte i ulike stillingsstørrelser.

Finn din vei

Finn din vei

Er du mellom 16 og 19 år? Har du verken skoleplass eller arbeid? Da kan Finn din vei være noe for deg

Hyggelige lokaler

Oppfølgingsklassen Hamar

Hva er oppfølgingsklassen?

Et samarbeid mellom Storhamar videregående skole og Barm oppfølgingssenter Hamar. Et tilbud primært for deg som er samfunnsstraffedømt, innsatt under frigang, løslatt eller ferdig med rusbehandling. Det kan gi deg en ny start på livet. Oppfølgingsklassen skal være et godt sted å være med vekt på faglig utvikling, sosialt samvær og trivsel.

Institusjonsundervisning

Storhamar videregående skole legger til rette for ulike utdanningstilbud for insatte i Hamar fengsel, Ilseng fengsel, og ved Fossumkollektivets avdelinger Solvold og Sørligård. Tilbudet er variert, og tilpasses individuelle behov.