Resultatet av skolevalg


Resultatet av skolevalg

Rødgrønt flertall og SV valgets store overraskelse på Storhamar.

De rødgrønne, AP SV og SP, fikk til sammen 54,6% av stemmene mens regjeringspartiene Høyre og Frp med dagens støttepartier fikk 30,3% av stemmene. Arbeiderpartiet er største parti med 23% av stemmene, med den gamle regjeringspartneren SV er hakk i hel med 21,9%. Det ser også ut til at Senterpartiet har blitt lagt merke til hos elevene på Storhamar med 9.7%. Høyre ble tredje største parti med 10,5% av stemmene.

Resultatet av skolevalg

     

  

Valgstatistikk

  

  

Kategori

  

  

Verdi

  

Antall elever ved skolen 433
Antall avgitte stemmer 393
Deltakerprosent 90.8%
Antall godkjente stemmer 352
Totalt forkastede stemmer:   blanke + ugyldige 41
Antall blanke stemmer 22
Antall ugyldige stemmer - ikke blanke 19

 

           

  

 

  

Partistemmer

  

  

Parti

  

  

Stemmer

  

  

Prosent

  

Rødt 11 3.1%  
Sosialistisk Venstreparti 77 21.9%  
Arbeiderpartiet 81 23.0%  
Senterpartiet 34 9.7%  
Miljøpartiet De Grønne 17 4.8%  
Kristelig Folkeparti 15 4.3%  
Venstre 26 7.4%  
Høyre 37 10.5%  
Fremskrittspartiet 28 8.0%  
Pensjonistpartiet 11 3.1%  
Kystpartiet 0 0.0%  
Demokratene i Norge 0 0.0%  
Partiet De Kristne 5 1.4%  
Liberalistene 7 2.0%  
NorgesPatriotene 1 0.3%  
Alliansen 1 0.3%  
Helsepartiet 1 0.3%