Kick off med Frisklivssentralen


Kick off med Frisklivssentralen

Skolen er inne i et treårig prosjekt som heter «Økt fysisk aktivitet i
skolehverdagen for å fremme aktivitetsglede, mestring, trivsel og gjennomføring ved Storhamar vgs.»
Hovedbudskapet er at ungdom skal være fysisk aktive i en time hver dag, voksne 30 min.

Kick off med Frisklivssentralen

Vi setter nå fokus på økt fysiske aktiviteten på
yrkesfag hvor lærere i programfag og kroppsøving utarbeider opplegg for nye
aktiviteter for elevene, for å øke den fysiske aktiviteten i skolehverdagen. 

Tanken er at læreren som har flest programfag timer i
klassen samarbeider med kroppsøvingslæreren, og at aktivitetene skal
gjennomføres i programfag timene, mtp læreplanmål som er rettet mot fysisk
aktivitet i disse fagene.
Rammene er vide med tanke på hvordan man vil nå målet for å øke den fysiske aktiviteten for klassen.
Om dette skal være aktivitet som gjentas gjennom året, eller om det skal være en aktivitet som tar lengre tid.
Da klassene er unike er det opp til lærerne sammen med elevene å avgjøre dette.
Et eksempel kan være fjelltur/bærtur/sopptur når klassen er ute på andre aktiviteter i friluft.

I slutten av året vil folkehelsegruppen ved skolen åre en klasse som vinner.
Det er derfor viktig at elevene blir engasjert i sine aktiviteter gjennom å ta bilde, film, skrive litt om opplevelser og lignende.
Dette arbeidet blir den dokumentasjonen folkehelsegruppen skal bruke i sitt arbeid når de skal kåre en vinner.