For elever og foresatte / Skolereglement, IT reglement og retningslinjer for russ

Skolereglement, IT reglement og retningslinjer for russ

Publisert 24.08.2012 08:57,
Sist oppdatert 22.08.2016 13:50

Blank

Russefeiring

De videregående skolene i Hedmark fylkeskommune ønsker å legge til rette for ei fin og trygg russefeiring for avgangselevene. Samtidig er vårt mål at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen. Denne informasjonsfolderen er blitt til gjennom samarbeid mellom skolene, Politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

Blank

Skolereglement

Skolereglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens § 3-7. Skolereglementet er felles for alle videregående skoler i Hedmark fylkeskommune. Reglementet er vedtatt av Fylkesrådet 15.08.2016 i sak 169/16.

 Ved behov kan den enkelte skole fastsette supplerende bestemmelser i §13. På Storhamar har vi en supplerende bestemmelse som sier: På Storhamar videregående skole er det ikke tillatt å spise i klasserommene.

reglement

IT-reglement

IT-reglementet gjelder for alle elever i videregående skole. Klikk her for å komme til IT-reglementet for elever i videregående skoler i Hedmark