For elever og foresatte / Skolemiljø

Skolemiljø

Publisert 03.01.2018 12:34,
Sist oppdatert 04.01.2018 08:57

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017

Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Her finner du Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet om Skolemiljø Udir-3-2017

blank

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet felles rutiner for hvordan skolene skal følge opp reglene i opplæringsloven §9A. Disse rutinene skal følges ved alle de videregående skolene i fylket.

Foresatte og elever kan varsle dersom de ser eller kjenner til at en elev ikke har det trygt eller godt på skolen. Fyll ut skjemaet under, og lever til aktuell kontaktlærer eller avdelingsleder så raskt som mulig:

 

blank

NULLMOBBING: Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

nullmobbing