For elever og foresatte / Kunngjøring og dokumentasjon av karakterer

Kunngjøring og dokumentasjon av karakterer

Publisert 03.03.2016 10:02,
Sist oppdatert 06.04.2017 13:43

Blank

Alle elever får vurdering med karakterer etter første termin og etter andre termin. Etter andre termin er det noen karakterer som er halvårsvurdering og noen som er standpunkt.

Blank

Halvårsvurdering med karakter etter første termin
 • Karakterene publiseres i SkoleArena
 • Alle elever får i tillegg utdelt karakterutskrift
 • Det er ikke anledning til å klage på halvårsvurderinger
 

Skolearena1

 

Karakterer etter andre termin og standpunkt for elever som IKKE er avgangselever
 • Standpunktkarakterer publiseres i SkoleArena i midten av juni
 • Karakterer etter muntlig eksamen publiseres i SkoleArena dagen etter eksamenen er avholdt
 • Karakterer etter skriftlig eksamen publiseres i SkoleArena første virkedag etter at fellessensuren 
 • Det er viktig å følge med med tanke på klagefrist
 • Elever som ikke er ferdig med skolegangen får karakterutskrift

 

 

Karakterer for avgangselever
 • Gjelder elever i Vg2YF (ikke 2HUA), Vg3, Vg4 og voksne
 • Disse elevene får kompetansebevis eller vitnemål 
 • Dokumentasjon som ikke er klar før skoleåret slutter blir sendt pr post  

Kontroll av personopplysninger i SkoleArena

Alle elever må kontrollere at vi har riktig adresse slik at kompetansebeviset/vitnemålet blir sendt til riktig sted til våren. Dersom du ha en annen adresse enn det som står i SkoleArena må du gi beskjed om riktig adresse i resepsjonen på skolen.