For elever og foresatte / Føring av fravær og fratrekk av fravær

Føring av fravær og fratrekk av fravær

Publisert 20.04.2015 00:31,
Sist oppdatert 29.08.2017 14:41

Blank

Fra skolestart 2016 ble det innført fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Men rektor vil kunne benytte skjønn i spesielle tilfeller.

Innføringen av en fraværsgrense vil i første omgang gjelde i en periode på tre år, og det vil bli iverksatt et forskningsprosjekt som skal se konsekvensene av regelendringene.

Rundskriv om fraværsgrense fra Utdanningsdirektoratet finner du her: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

blank

Les om fare for IV i halvårsvurdering eller standpunkt pga overtrådt fraværsgrense her

blank

I Hedmark skal alle skoler følge disse rutinene når det gjelder å føre fravær: 

Les om fraværsføring i Hedmark her

blank

Søknad om fratrekk av heldagsfravær

Skjema for fratrekk legges ut på skolens hjemmeside i begynnelsen av mai. Følgende regler gjelder:

Forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f gir elever rett til fratrekk av inntil 10 skoledager i løpet av et opplæringsår når årsaken til fraværet skyldes følgende årsaker:

a)       helse- og velferdsgrunner

b)       arbeid som tillitsvalgt

c)       politisk arbeid

 

d)       hjelpearbeid

e)       lovpålagt oppmøte

f)        representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

Følgende krav gjelder:

  • Sykefravær må være sammenhengende og kan trekkes fra og med fjerde dag.
  • Kronisk syke skal ha fratrukket alt fravær (også en-dagsfravær, men maks 10 dager). (Kronisk sykdom = går ikke over)
  • Kun heldagsfravær kan trekkes fra. Timefravær, uansett årsak, kan ikke trekkes fra
  • Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
  • Det må søkes for hvert skoleår.
  • Søknaden skal være underskrevet og ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f.