For elever og foresatte / Eksamensinformasjon

Eksamensinformasjon

Publisert 02.03.2016 14:12,
Sist oppdatert 03.03.2016 12:18

Blank

Her finner du informasjon om organisering og gjennomføring av eksamen. Eksamensordningene for fagene finner du i læreplanene.

 SKRIFTLIG SENTRALT GITT EKSAMEN

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider finner du informasjon om eksamen. Her finner du eksamensdatoer for fag med skriftlig sentralt gitt eksamen, du kan lese om tillatte hjelpemidler, fusk og plagiat, klager med mer: 

Klikk her for å komme til Utdanningsdirektoratets sider om sentralt gitt skriftlig eksamen i videregående skole

 

LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Hedmark fylkeskommune har laget egne retningslinjer for hvordan fag muntlig eksamen skal gjennomføres. Elever som trekkes ut til muntlig eksamen får informasjon om hvordan eksamen gjennomføres av faglærer