Første skoledag: 21. august


Første skoledag: 21. august

Til elever på Vg1, Vg2 og Vg3

Første skoledag etter sommerferien er mandag 21. august kl 09.00. Alle elever møter i Atriet. 

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen. 

Klikk på overskriften for å se hva som skjer første skoledag.

Første skoledag: 21. august

Program 1. skoledag

Mandag 21/8 Skolestart  
Tidspunkt Innhold Sted
09.00- 09.30.

Velkommen ved rektor

Presenterer ledelsen og deres programområder

Presentasjon av rådgiverne

Informasjon v/Politi

Atriet

 

Ca. 09.30- 10.00

Inndeling i klasser etter programområde.

Informasjon om de aktuelle programområdene

 
10.15- 11.35

Klassevis med kontaktlærer (skolereglement, makkerskap, «bli kjent», forventninger til skoleåret)

Hilse på faglærere som stikker innom klassene

 

Fast klasserom
11.35 -12.05 Lunsj  
12.05- 13.45

Klassene fortsetter med kontaktlærer

Oppstart fag

Fast klasserom/verksted
14.00- ca.15.00 Konsert for alle i atriet Atriet