Elevtjenester / Utdanningsveiledning

Utdanningsveiledning

Publisert 21.10.2014 21:07,
Sist oppdatert 21.10.2014 21:51

Her er lenker til flere nettsteder med informasjon om utdanning, yrker og arbeidsliv.

Det er fint om du forbereder deg før du kommer til karriere- og utdanningsveiledning. Da kan det være lettere å legge en plan for veien videre.

Utdanningsveiledning

Studentorget

Studieportal for utdanning- og yrkesvalg.

 www.studenttorget.no

SO

Felles nasjonalt service- og koordineringsorgan for alle søknader til høgskoler og universitet i Norge. Her finner du til enhver tid oppdatert søkerinformasjon.

www.samordnaopptak.no 

tautdanning

Studieportal for utdanning- og yrkesvalg.

www.tautdanning.no

vilbli

Her finner du informasjon og tilbud om videregående opplæring.

www.vilbli.no 

Vigo

Siden for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering.

www.vigo.no 

folkehøyskolene

 Folkehøgskolenes felles nettsted med felles informasjon om skolene og lenker til hver enkelt skole.

www.folkehogskole.no

forsvaret

Forsvarets nettsted, bl.a. med informasjon om utdanningsmuligheter.

www.forsvaret.no

ansa

Nettstedet til ANSA (organisasjon for norske studenter i utlandet) som bl.a. har informasjon om studiesteder i utlandet, studiemuligheter, godkjenning og finansiering.

www.ansa.no

nav

inttest

Når du skal velge utdanning og yrke, er det viktig at du tar deg god tid. Nav.no har en enkel interessetest og to yrkesvalgprogrammer som kan hjelpe deg med dette valget.

Klikk her for å komme til interessetesten

fagskolene

Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høyskole.

www.fagskolene.no