Elevtjenester / Skolemiljøveileder

Skolemiljøveileder

Publisert 28.11.2017 11:21,
Sist oppdatert 04.12.2017 13:38

Skolemiljøveileder har som hovedoppgave å følge opp elevene sitt fysiske og psykososiale skolemiljø i forhold til opplæringsloven §9A.   Skolemiljøveileder er ute i skolemiljøet store deler av dagen som en ressurs for å hjelpe skolens elever.  Det er en lav terskel for elever og ansatte til å ta kontakt for å diskutere saker.

Andre arbeidsoppgaver er å samarbeide med kontaktlærere, rådgivere, avdelingsledere og andre ansatte rundt elevenes velferd i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

Skolemiljøveileder er sekretær i skolemiljøutvalget (SMU) og folkehelsegruppa og er skolens kontaktperson for elevrådet og russestyret.

 

Martin

Skolemiljøveileder

 

Martin Slette
e-post: martin.slette@hedmark.org
Tlf: 915 24 560