Elevtjenester / Rådgivningstjenesten

Rådgivningstjenesten

Publisert 11.09.2011 21:21,
Sist oppdatert 03.10.2017 09:25

Skolen har 2 rådgivere og 1 spesialpedagogisk rådgiver. Som elev ved skolen kan du be om sosialpedagogisk veiledning, og informasjon om offentlige og private utdannings- og yrkesmuligheter. Vi kan også hjelpe deg å utvikle din egen kompetanse, slik at du selv kan ta riktige valg av utdanning og yrke.

Det er viktig for oss at du finner deg best mulig til rette i skolen. Rådgiverne kan eventuelt formidle kontakt til andre instanser, som f.eks. pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsesøster og oppfølgingstjenesten.

 Vi samarbeider med eksterne bedrifter om opplæringsavtaler, og med ulike instanser om sosialpedagogisk veiledning.

Rådgivere ved skolen

002492

Gerd Vasaasen 

Tlf: 980 72 940

Epost: gerd.vasaasen@hedmark.org

Brandsnes

Karin Brandsnes 

Tlf: 957 50 232

Epost: karin.brandsnes@hedmark.org

Blakset

Oddmunn Blakseth er spesialpedagogisk rådgiver, samt for institusjonsundervisningen.

Tlf: 924 27 228

Epost: Oddmunn.blakseth@hedmark.org