Elevtjenester / NAV Veileder

NAV Veileder

Publisert 23.03.2015 11:05,
Sist oppdatert 23.02.2017 09:53

NAV-veileder på Storhamar videregående skole er på plass!

Gerd Oline Skumsnes har kontor ved rådgivertjenesten i underetasjen på C-bygget, rett ved biblioteket, og vil være til stede mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Forsøket med NAV-veileder i vgs er et samarbeidsprosjekt mellom arbeids- og velferdsdirektoratet og utdanningsdirektoratet. NAV-veileder skal være et bindeledd mellom skolen og andre tjenester i og utenfor NAV når levekårsvansker hindrer gjennomføring av videregående opplæring

Målsetningen  er:

•       Økt gjennomføring i videregående opplæring

•       Forebygge frafall

•       Varig integrering i arbeidslivet

NAV-veileder kan f.eks:

  • Gjennom individuelt sosialt arbeid være fagpersoner i forhold til elevens «ikke-skolefaglige» hindre for læring.
  • Veilede og bistå elever innenfor psykososiale områder som f.eks: personlige vansker, hjemmeforhold, familie, nettverk, økonomi, boligforhold mm.
  • Gi skolen tilgang på en som har NAV blikket
  • Være skolens kontaktpunkt mot NAV
  • Bistå elever med søknader o.l. til NAV i egen og annen kommune. Skal følge opp alle elevene, uavhengig av bokommune.
  • Motivere til utdanning og deltakelse på samfunnsarenaer som gir opplevelse av mestring og tilhørighet
  • Bidra i tverrfaglig samarbeid både innenfor fylkeskommunen/skolen og i kommunen og NAV.
  • Bistå med informasjon/realitetsorientering om arbeidsmarkedet, jobbsøking og informasjon om NAV, individuelt og i klasser.
Nav veileder

Nav veileder

Gerd Oline Skumsnes er NAV veileder på Storhamar

Kontaktinformasjon:

gerd.oline.skumsnes@hedmark.org

Mobilnummer:  41 61 98 02